TOP

Garantim la màxima qualitat

·

Els millors traductors.
Treballem amb els millors traductors professionals natius que només tradueixen cap a la seva pròpia llengua.

·

Qualitat garantida.
El traductor resideix a la seva pròpia àrea lingüística, la qual cosa garanteix un lèxic actual i idoni.

·

Experiència.
Traductors titulats i amb un mínim de cinc anys d'experiència.

·

Homogeneïtat.
No dividim els documents per traduir. Un sol i únic traductor s'encarregarà del document sencer per a homogeneïtzar-ne l'estil i la terminologia.

·

Revisió.
El gestor de projectes revisa les traduccions.

·

Puntualitat.
Respectem escrupolosament els terminis d'entrega.

Seguim la norma UNE-EN 15038:2006

Un procediment de qualitat en 6 etapes


traduccions de qualitat