TOP

Compromisos

Open Idiomes i el client es comprometen a respectar un pacte de qualitat que es pot resumir en quatre punts claus:

1

Acceptació del pressupost.
Elaborem un pressupost i ens comprometem a respectar-lo un cop l'hagi acceptat el client. Els pressupostos són gratis, independentment que s'acceptin o no.

2

Confirmació del termini de lliurament.
Analitzem el text i calculem el temps necessari per fer la traducció segons una sèrie de característiques: la dificultat, el tipus de text, el format (word, pdf, escanejat...)

3

Compromís del client.
El client es compromet a abonar la quantitat pressupostada en un termini no superior als tres mesos. Per a casos excepcionals, consulteu-ho amb nosaltres.

4

Drets del client.
El client disposa d'un mes per presentar una reclamació si ho estima necessari. Té dret a rebre la traducció en el termini i amb el format estipulats i a no pagar un pressupost superior al comunicat abans d'iniciar el treball.