TOP

Els nostres serveis

Traducció escrita
A qualsevol idioma: tècnica, jurada, comercial...

Més info.

Localització
Traducció de programes informàtics i llocs web.

Més info.

Traducció jurada
El segell del traductor oficial li aportarà validesa davant dels organismes públics.

Més info.

Transcripció
de cintes d'àudio i vídeo. Possibilitat de traducció posterior.

Més info.

Interpretació
d'enllaç, consecutives, chuchotage, simultànies.

Més info.

Correccions
Revisió d'estil, de puntuació i correcció ortogràfica.

Més info.