TOP

Revisió i correcció

Vosaltres ho redacteu, nosaltres ho revisem

Si heu de publicar continguts a la vostra web o heu d'imprimir cartells, tríptics, cartes de menús, currículums, etc., us aconsellem que els envieu a revisar abans de publicar-los. El preu és de només el 25% respecte la tarifa de traducció. Revisem l'estil, l’ortografia, la gramàtica, la puntuació i la sintaxi. No us arrisqueu a publicar un text abans d'enviar-lo a revisar, la vostra imatge està en joc!