TOP

Traduccions jurades

Què és una traducció jurada?

És la traducció d'un document oficial que només pot fer un traductor o intèrpret jurat habilitat pel Ministeri d'Afers Exteriors espanyol, o per la Generalitat de Catalunya, en el cas del català. El traductor jurat posarà el seu segell homologat a la traducció, la qual cosa donarà validesa al document traduït davant d'organismes oficials. Les traduccions jurades que acostumem a fer són: escriptures notarials, certificats (de naixement, matrimonials), antecedents penals, títols acadèmics, poders notarials...

Segell oficial